Haridusasutusele

elu ja enesearengu coach lahenduskeskne coach Kadri Keerme

Õnnelik inimene on õnnelik juht!

Õnnelik inimene on õnnelik õpetaja!

Õnnelik inimene on õnnelik õpilane!

Õnnelik juhtkond <-> õnnelik õpetaja <-> õnnelik õpilane <-> silmpaistev ja edukas kool!

personaalne coaching ettevõttes asutuses, 1:1 coaching, eraisiku coaching, enesearengu coach, lifecoach, edu coach

Esimene tutvumise ja hetkeseisu kaardistamisega coachingu sessioon on 60 minutit tasuta.

  • Üks coachingu sessioon kestab 60 minutit. Sessiooni ajal teen märkmeid, mis jäävad kliendile. 
  • Hind kujuneb vastavalt valitud paketi mahule ühe inimese kohta.
  • Sessioonid on soovituslik läbi viia miinimum 2 nädala tagant ja maksimum 5 nädala tagant. Sõltub, kui suur on eesmärk ja kui kiiresti soovitakse tulemusteni jõuda.
  • Koolijuhil on võimalik tellida coachingu sessioon kooli eesmärke täitva suunaga. Kuid sessioon kliendiga on konfidentsiaalne.

Leiame strateegia, mis on kooskõlas kliendi ning kooli missiooni ja väärtustega!

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

IMG_6859

“Jälgi oma mõtteid, sest neist saavad teod. Jälgi oma tegusid, sest neist saavad harjumused. Jälgi oma harjumusi, sest need kujundavad Sinu elu.” Laozi

Grupi coaching töötab hästi, kui neil on ühine eesmärk, mille poole püüelda. Suurendades võimalust teineteist toetada ja meeskonda ühendada.

Grupi coachingus on x kohtumist, millest esimene on sissejuhatav ja fookust paika panev, kaardistav. Viimane on kokkuvõttev. Sinna vahele jääb täpselt nii palju kohtumisi, kui on grupi suurus ehk siis 7- liikmelise grupi korral on kokku 7+2 kohtumist.

Enne sessioone toimub ka tasuta kuni 60 minutit kestev tutvuskohtumine.

Grupicoachingute läbiviimiseks on väga oluline, et kõik osalejad saaksid maksimaalselt paljudest kohtumistest osa võtta. Igaühe panus on oluline.

Leiame grupi strateegia, mis on kooskõlas grupi enda ning kooli missiooni ja väärtustega!

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

“Edu ei ole õnne võti. Õnn on edu võti.” 

Albert Schweitzer

Me teame, et edu ei ole õnne alus ja väline, isegi eesmärgipõhine motivatsioon on üürike. Kuidas siis hoida meeskond õnneliku ja motiveerituna? Selleks on võimalused olemas.

Õnn on otsus ja seda saab teha igaüks ise! Mitte keegi teine ei saa teisi sügavalt ja pikaajaliselt õnnelikuks teha ega motiveerida! Kõik algab inimese enda seest!

Kuidas inimene hoolitseb enda eest, kas ja kui palju endale tähelepanu pöörab, kuidas mõtleb, kuidas tunneb, sest sellest sünnivad tema reageeringud ja teod. Tunne ja edasi antav emotsioon on nagu viirushaigus, see levib inimeselt inimesele! Aga pane tähele, inimene, kes on otsustanud olla õnnelik ja tal on sisemine missioon, teda ei ole võimalik nakatada! 

Minu tööriistakohvris on meetodid, kuidas endale tähelepanu anda, kuidas oma mõtteid kuulata ja küsitleda. Kuidas tunda sisemist rahulolu ja õnnetunnet igapäevaselt.  Kuidas luua uusi harjumusi ja neid hoida. Kuidas luua sügavat miksi ja soovi muutuda. Eneseareng on võti muutusteni. Kui inimene näeb oma petentsiaali, avastab enda mõtteid, muuda oma mõttemustreid, siis hakkab ta märkama ka muud, kui tavapärased tööpäevad seda teinud on. Ta muutub loomingulisemaks, julgemaks ja energilisemaks.

Kuna ma usun, et igas kliendis on olemas ressursid ja vastused ja ainult nende põhiselt on ta valmis tegema suuri muutusi, siis kasutan koolitusel coachivaid küsimusi ja harjutusi.

Koolituse täpne sisu on kokku pandav koostöös kooliga. Sõltub ka grupi suurusest ja koolituse kestvusest. Koolituses on tasakaal infovahetuse ja praktiliste enda sisse vaatavate harjutustega. See, kuhu suuname põhilise fookuse, lepime eelnevalt kokku.

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Õpetajad ei motiveeri mind! Miks ma seda õpin? Mida ma oma elult saada tahan? Ma ei oska! Mul ei ole aega! Ma kardan! Ma ei julge! Ma ei viitsi! Kui palju me oleme kuulnud õpilastelt selliseid mõtteid?

Aga mis oleks, kui nad leiavad enda miksi, kui nad avastavad oma tugevused ja potentsiaali, sütitavad ise oma sisemise teekonnapõhise motivatsiooni, kontrollivad oma emotsioone läbi oma mõtete juhtimise ja püsiva õnne ja rahulolutunde? Milline oleks üks kool, kui selle õpilased on õnnelikud? julged? avatud? pealehakkajad? oma unistusele orienteeritud?

Õnn on otsus ja seda saab teha igaüks ise! Mitte keegi teine ei saa teisi sügavalt ja pikaajaliselt õnnelikuks teha ega motiveerida! Kõik algab õpilase enda seest! Kuidas õpilane hoolitseb enda eest, kui palju endale tähelepanu pöörab, kuidas mõtleb, kuidas tunneb, millised on tema piiravad uskumused ja eelnevad kogemused, sest sellest sünnivad tema reageeringud ja teod. Tunne ja edasi antav emotsioon on nagu viirushaigus, see levib inimeselt inimesele! Aga tea, et inimene, kes on otsustanud olla õnnelik ja tal on sisemine missioon, teda ei ole võimalik nakatada! 

Minu tööriistakohvris on meetodid, kuidas endale tähelepanu anda, kuidas oma mõtteid kuulata, tunnetada ja küsitleda. Kuidas tunda sisemist rahulolu ja õnnetunnet igapäevaselt.  Kuidas luua uusi harjumusi ja neid hoida. Kuidas luua sügavat miksi, motivatsiooni ja soovi muutuda.

Kuna ma usun, et igas kliendis on olemas ressursid ja vastused ja ainult nende põhiselt on ta valmis tegema suuri muutusi, siis kasutan töötoas coachivaid küsimusi ja harjutusi.

Töötoa täpne sisu on kokku pandav koostöös kooliga. Sõltub ka grupi suurusest ja töötoa kestvusest. Koolituses on tasakaal infovahetuse ja praktiliste enda sisse vaatavate harjutustega. See, kuhu suuname põhilise fookuse, lepime eelnevalt kokku.

Võimalus on tellida õpilastele ka veebipõhine väljakutse, mille kestus võiks olla 1-4 nädalat. 1 nädal on intensiivsem, 3-4 nädalat jällegi paremini uusi harjumusi loov. Väljakutse täpse sisu ja mahu saame omavahel kokku leppida.  

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Üks kool on tegelikult just nii edukas ja nii särav, kui on inimesed selle sees! 

Minu missioon on tuua esile iga inimese  potentsiaal ja sära!  

Kui inimesed on õnnelikud, iseendaga rahulolevad ja tasakaalus, siis on nad positiivsed, tegusad, lahenduskesksed, võimalustele ja uuendustele avatud!  Tema mõju ümbritsevatele inimestele on nakkavalt positiivne! Seeläbi kool kasvab ja areneb ja saavutab häid tulemusi! 

Õnn ei seisne edus, alles õnnelik olles jõuab edu meieni!

IMG_6836

Miks just mina?

Ma olen töötanud koolis 14 aastat. Mul on kogemus eesti keele, kirjanduse ja valikainete õpetajana, huvitegevuse koordinaatorina, lennujuhendajana (6 paralleelklassi klassijuhatamine) ja laiendatud juhtkonna liikmena. Viimased 6 aastat kakskeelses koolis.

Ma olen hea suhtleja, hea kuulaja, empaatiline ja lahendustele orienteeritud. Ma tean, mida tähendab töö õpetajana, ma tean, milline on juhtkonna pilt kogu kupatusele, ma tean, milline on päriselt koostöö vanematega. Ma tean, mille üle õpilased sagedasti kurdavad. Koolis toimub palju ja palju tahab jääda silmale nähtamatuks!

Aga ma tean ka seda, et emotsioon on meie külaline ja see tuleb selle pärast, et inimene ise ei tea lahendust, see on tema viis appikarjeks! Mida valjem on hääl, seda suurem on mure selle taga. Vahet ei ole, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga!

Ma tean ka seda, et lõppude lõpuks on meil kõigil käsil oma teekond. Igaühel omad eesmärgid ja omad soovid. Kui sageli me oleme oma mõtetes ausad? Kui sageli saame olla mina ise? Kui sageli saame suhelda päriselt ja jagame seda, mis tegelikult toimub? Koolis väga sageli isegi ei saa, konfidentsiaalsust on nii palju! Aga suhtlemine ja keskkonna hoidmine on koolis ülitähtsal kohal! 

Reaalsus on see, et muutused peavad olema sügavalt sisemised. Need ei tule üleöö. Mis on tekkinud korduste teel, saab ümber teha korduste teel. Kui inimene ise tahab, siis ta saab oma mõtteid juhtida, ta saab oma tegusid juhtida, ta saab võtta vastutuse ja tunda end seejuures õnnelikult, selguses ja rahus! Aga vaid siis, kui see muutus saab alguse tema seest! Tema väärtustest, tema missioonist!

Koolis, kus kõik on omavahel väga tihedalt seotud on väga oluline teada ka seda, et me saame anda teistele seda, mis on meis olemas! Olgu see õnnetunne, tänutunne, hoolivus või mis iganes muu tunne, mida väga oodatakse, siis seda saab anda see inimene, kelles endas on need tunded olemas!

Ma ei tule õpetama, ma tulen näitama teed iseendasse! Kõik algab inimesest endast!

Me saame anda teistele seda, 

mis on meis endas olemas!

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile
tagasiside enesearengu coach Kadrile