Haridusasutusele

elu ja enesearengu coach lahenduskeskne coach Kadri Keerme

Õnnelik inimene on õnnelik juht.
Õnnelik inimene on õnnelik õpetaja.
Õnnelik inimene on õnnelik õpilane.

Kõik nad mõjutavad teineteist ja kujundavad ühte asutust.

Õnnelik juhtkond <-> õnnelik õpetaja <-> õnnelik õpilane <-> silmpaistev ja edukas kool.

 Iga rolli taga on inimene oma väärtuste, uskumuste ja tõekspidamistega ja võti lahenduste ja muutusteni peitub igas inimeses endas.

Kuidas saan koolidele ja haridusasutustele abiks olla?

Lahenduskeskne coaching

Coaching sobib igale inimesele, kes on valmis vaatama endasse ja looma muutusi. Selleks võib olla juht, töötaja ja samamoodi ka õpilane.
Coaching on Sinu võimalus, et viia ellu oodatud muutused. Tunda selgust, kasvatada eneseteadlikkust, eneseusku ja võimaluste rohkust.
Olen coachina usaldusväärne arengupartner, aitan hoida fookust, lahenduskesksust, aitan luua selgust, kasvatada enesekindlust ja usku oma sihti.

Grupi coaching

Grupi coaching on mõeldud nii töötajatele kui ka õpilasaktiividele (nt õpilasesindused, töörühmad jms meeskonnad). 

Töötab hästi, kui on ühine eesmärk, mille poole püüelda. Suurendades võimalust teineteist toetada ja ühendada meeskonda.

Vahel on meeskonna sees küll inimestel eesmärgid, plaanid ja tegutsetakse suure innuga, kuid igaüks töötab omas suunas ja puudub ühine eesmärk. See ei vii oodatud tulemusteni ja tekitab sisemisi pingeid.

Aitan Sinu meeskonnal leida ühise eesmärgi, seada fookuse ja luua strateegilise plaani.

Koolitused ja töötoad meeskonnale või õpilastele

Pakun koolitusi ja töötubasid 3 valdkonnas: enese heaolu, eneseteadlikkus ning plaanide seadmine ja ellu viimine.

 1. Enese heaolu: tasakaal, väärtused, vajadused, prioriteedid, head harjumused, mõtteviis.
 2. Hirmude ületamine, enesekindluse tõstmine, piiravate uskumustega tegelemine, eneseateadlikkuse tõstmine, piiride seadmine, sisekõne ja mõttemustrid.
 3. Sihi seadmine, fookuse hoidmine, pühendumuse tõstmine, järjepidevuse ja heade harjumuste loomine, süsteemne planeerimine, takistuste ületamine oma plaanide ellu viimiseks.

Anna teada, mis on meeskonna vajadus ja ma pakun välja, kuidas ma saan aidata.

Üks asutus on tegelikult just nii edukas ja silmapaistev, kui on inimesed selle sees! 

Lahenduskeskne coaching

 • Üks coachingu sessioon kestab 60-80 minutit.
 • Sessiooni ajal teen märkmeid, mis jäävad kliendile. 
 • Hind kujuneb vastavalt valitud paketi mahule ühe inimese kohta.
 • Sessioonid on soovituslik läbi viia miinimum 2 nädala tagant ja maksimum 5 nädala tagant. Sõltub, kui suur on eesmärk ja kui kiiresti soovitakse tulemusteni jõuda.
 • Juhil on võimalik tellida coachingu sessioon kooli/asutuse eesmärke täitva suunaga. Sessioon kliendiga on konfidentsiaalne.

Leiame strateegia, mis on kooskõlas kliendi ning asutuse missiooni ja väärtustega.

Soovi korral esimene tutvumise ja hetkeseisu kaardistamisega coachingu sessioon on 60 minutit tasuta.

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Kui tekitab küsimusi, mis on coaching? Kellele see on ja millal coachingusse tulla, siis uuri lähemalt siit.

Coachingu hind sõltub kohtumiste arvust. Mida rohkem kohtumisi ühe inimese kohta, seda soodsam hind. 

 • 1 coaching = 149€ kord
 • 4 coachingut = 135€ kord

Coaching võib toimuda läbi Zoomi keskkonna või asutuses kohapeal.

Kohapeal kohtudes lisandub sõidukulu.

“Jälgi oma mõtteid, sest neist saavad teod. 

Jälgi oma tegusid, sest neist saavad harjumused. 

Jälgi oma harjumusi, sest need kujundavad Sinu elu.” 

Laozi

Grupi coaching

Grupi coaching töötab hästi, kui on ühine eesmärk, mille poole püüelda. Suurendades võimalust teineteist toetada ja meeskonda ühendada.

Grupicoaching võib olla ühekordne ning võib olla ka pikaajaline koostöö.

Grupi coachingus on x kohtumist, millest esimene on sissejuhatav ja fookust paika panev, kaardistav. Viimane on kokkuvõttev. Soovituslikult jääb sinna vahele nii palju kohtumisi, kui on grupi suurus ehk siis 7- liikmelise grupi korral on kokku 7+2 kohtumist.

Grupicoachingute läbiviimiseks on väga oluline, et kõik osalejad saaksid maksimaalselt paljudest kohtumistest osa võtta. Igaühe panus ja roll on oluline.

Leiame grupi strateegia, mis on kooskõlas grupi enda ning asutuse eesmärkide ja väärtustega.

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Grupicoachingu hind sõltub kohtumiste arvust, kestvusest ning osalejate arvust.

Näiteks üks ühekordne kohtumine on sõltuvalt kestvusest (kuni 10-le inimesele):

 • 1 tund 250€
 • 2 tundi 480€
 • 3 tundi 690€

Sõltuvalt asukohast lisandub hinnale sõidukulu.

“Edu ei ole õnne võti. Õnn on edu võti.” 

Albert Schweitzer

Koolitused ja töötoad töötajatele

Me teame, et edu ei ole õnne alus ja väline, isegi eesmärgipõhine motivatsioon on üürike. Kuidas siis hoida meeskond õnneliku ja motiveerituna? Selleks on võimalused olemas.

Õnn on otsus ja seda saab teha igaüks ise! Mitte keegi teine ei saa teisi sügavalt ja pikaajaliselt õnnelikuks teha ega motiveerida. Kõik algab inimese enda seest.

Kuidas inimene hoolitseb enda eest, kas ja kui palju endale tähelepanu pöörab, kuidas mõtleb, kuidas tunneb, sest sellest sünnivad tema reageeringud ja teod. Tunne ja edasi antav emotsioon on nagu viirushaigus, see levib inimeselt inimesele. Aga pane tähele, inimene, kes on otsustanud olla õnnelik ja tal on sisemine missioon, teda ei ole võimalik nakatada! 

Minu tööriistakohvris on meetodid, kuidas endale tähelepanu anda, kuidas oma mõtteid kuulata ja küsitleda. Kuidas tunda sisemist rahulolu ja heaolutunnet.  Kuidas luua uusi harjumusi ja neid hoida. Kuidas luua sügavat miksi ja soovi muutuda. Eneseareng on võti muutusteni. Kui inimene näeb oma petentsiaali, avastab enda mõtteid, muudab oma mõttemustreid, siis hakkab ta märkama ka muud, kui tavapärased tööpäevad seda teinud on. Ta muutub loomingulisemaks, julgemaks ja energilisemaks.

Kuna ma usun, et igas kliendis on olemas ressursid ja vastused ja just nende põhiselt on ta valmis tegema muutusi, siis kasutan koolitusel coachivat lähenemist ja metoodikat ja näen ka praktilisest kogemusest, et see on tulemuslik.

Koolituse täpne sisu on kokku pandav koostöös kooliga. Sõltub ka grupi suurusest ja koolituse kestvusest. Koolituses on tasakaal infovahetuse ja praktiliste enda sisse vaatavate harjutustega. 

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Koolituse või töötoa hind sõltub kestvusest ja osalejate arvust.

Näiteks kuni 25 inimesele:

 • 1h alates 330€
 • 2h alates 590€
 • 3h alates 790€

Sõltuvalt asukohast lisandub hinnale sõidukulu.

Me saame jagada teistega seda, mis on meis endas olemas!

Selleks, et jagada rõõmu, rahulolu, mõistmist, enesekindlust, tuleb see kõigepealt endas luua.

Koolitused ja töötoad õpilastele

Õpetajad ei motiveeri mind! Miks ma seda õpin? Mida ma oma elult saada tahan? Ma ei oska! Mul ei ole aega! Ma kardan! Ma ei julge! Ma ei viitsi! Kui palju me oleme kuulnud õpilastelt selliseid mõtteid?

Aga mis oleks, kui nad leiavad enda miksi, kui nad avastavad oma tugevused ja potentsiaali, sütitavad ise oma sisemise teekonnapõhise motivatsiooni, kontrollivad oma emotsioone läbi oma mõtete juhtimise ja püsiva õnne ja rahulolutunde? Milline oleks üks kool, kui selle õpilased on õnnelikud? Julged? Avatud? Pealehakkajad? Ühiseid eesmärke kandvad?

Õnn on otsus ja seda saab teha igaüks ise! Mitte keegi teine ei saa teisi sügavalt ja pikaajaliselt õnnelikuks teha ega motiveerida! Kõik algab õpilase enda seest! Kuidas õpilane hoolitseb enda eest, kui palju endale tähelepanu pöörab, kuidas mõtleb, kuidas tunneb, millised on tema piiravad uskumused ja eelnevad kogemused, sest sellest sünnivad tema reageeringud ja teod. Tunne ja edasi antav emotsioon on nagu viirushaigus, see levib inimeselt inimesele! Aga tea, et inimene, kes on otsustanud olla õnnelik ja tal on sisemine missioon, teda ei ole võimalik nakatada! 

Minu tööriistakohvris on meetodid, kuidas endale tähelepanu anda, kuidas oma mõtteid kuulata, tunnetada ja küsitleda. Kuidas tunda sisemist rahulolu ja õnnetunnet igapäevaselt.  Kuidas luua uusi harjumusi ja neid hoida. Kuidas luua sügavat miksi, motivatsiooni ja soovi muutuda.

Kuna ma usun, et igas kliendis on olemas ressursid ja vastused ja ainult nende põhiselt on ta valmis tegema suuri muutusi, siis kasutan töötoas coachivaid küsimusi ja harjutusi.

Töötoa täpne sisu on kokku pandav koostöös kooliga. Sõltub ka grupi suurusest ja töötoa kestvusest. Koolituses on tasakaal infovahetuse ja praktiliste enda sisse vaatavate harjutustega. See, kuhu suuname põhilise fookuse, lepime eelnevalt kokku.

Võimalus on tellida õpilastele ka veebipõhine väljakutse, mille kestus võiks olla 1-4 nädalat. 1 nädal on intensiivsem, 3-4 nädalat jällegi paremini uusi harjumusi loov. Väljakutse täpse sisu ja mahu saame omavahel kokku leppida.  

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee

Koolituse või töötoa hind sõltub kestvusest ja osalejate arvust.

Näiteks kuni 25 inimesele:

 • 1h alates 280€
 • 2h alates 490€
 • 3h alates 690€

Sõltuvalt asukohast lisandub hinnale sõidukulu.

Õpilane, kelle heaolutass on täis, kes mõistab iseennast ja oma mõtteid on oluliselt uudishimulikum, tegusam ja vastuvõtlikum uuele infole ja muutustele.

Minu missioon on tuua esile iga inimese  potentsiaal ja sära!  

Kui inimesed on õnnelikud, iseendaga rahulolevad ja tasakaalus, siis on nad positiivsed, tegusad, lahenduskesksed, võimalustele ja uuendustele avatud.  Tema mõju ümbritsevatele inimestele on nakkavalt positiivne. Seeläbi kool kasvab ja areneb ja saavutab häid tulemusi. 

Õnn ei seisne edus, alles õnnelik olles jõuab edu meieni!

Jõhvi Gümnaasiumis külalisloengut läbi viimas ettevõtlusest ja coachingust. Foto autor Keitlyn Tommula.

Minuga koostööd teinud haridusasutused:

Kohtla-Nõmme Kool

Toila Noortevolikogu

TalTech õpilasesindus

Jõhvi Noortevolikogu

Jõhvi Gümnaasium

Kohtla-Järve Riigigümnaasium

Miks just mina?

Ma olen töötanud koolis 14 aastat. Mul on kogemus eesti keele, kirjanduse ja valikainete õpetajana, huvitegevuse koordinaatorina, lennujuhendajana (6 paralleelklassi klassijuhatamine) ja laiendatud juhtkonna liikmena. Viimased 6 aastat kakskeelses koolis.

Ma olen hea suhtleja, hea kuulaja, empaatiline ja lahendustele orienteeritud. Ma tean, mida tähendab töö õpetajana, ma tean, millised on sagedased juhtkonna mured ja rõõmud, ma tean, milline on päriselt koostöö vanematega. Ma tean, mille üle õpilased sagedasti kurdavad. Koolis toimub palju ja palju tahab jääda silmale nähtamatuks!

Aga ma tean ka seda, et emotsioon on meie külaline ja see tuleb selle pärast, et inimene ise ei tea lahendust, see on tema viis appikarjeks! Mida valjem on hääl, seda suurem on mure selle taga. Vahet ei ole, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga!

Ma tean ka seda, et lõppude lõpuks on meil kõigil käsil oma teekond. Igaühel omad eesmärgid ja omad soovid. Kui sageli me oleme oma mõtetes ausad? Kui sageli saame olla mina ise? Kui sageli saame suhelda päriselt ja jagame seda, mis tegelikult toimub? Koolis väga sageli isegi ei saa, konfidentsiaalsust on nii palju! Aga suhtlemine ja keskkonna hoidmine on koolis ülitähtsal kohal! 

Reaalsus on see, et muutused peavad olema sügavalt sisemised. Need ei tule üleöö. Mis on tekkinud korduste teel, saab ümber teha korduste teel. Kui inimene ise tahab, siis ta saab oma mõtteid juhtida, ta saab oma tegusid juhtida, ta saab võtta vastutuse ja tunda end seejuures õnnelikult, selguses ja rahus! Aga vaid siis, kui see muutus saab alguse tema seest! Tema väärtustest, tema missioonist!

Koolis, kus kõik on omavahel väga tihedalt seotud on väga oluline teada ka seda, et me saame anda teistele seda, mis on meis olemas! Olgu see õnnetunne, tänutunne, hoolivus või mis iganes muu tunne, mida väga oodatakse, siis seda saab anda see inimene, kelles endas on need tunded olemas!

Ma ei tule õpetama, ma tulen näitama teed iseendasse! Kõik algab inimesest endast!

Lisainfo ja kokkulepped info@kadrikeerme.ee või täida koheste küsimuste või info saamiseks allolev vorm.

ICF Estonia coach
Olen rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach ja läbinud grupicoachingu täiendõppe. Kuulun nii Eesti kui ka rahvusvahelisse coache ühendavasse ICF organisatsiooni.
 •